MKS (PHẦN MỀM KẾ TOÁN MANKICHI)

MKS LÀ GÌ?

 

MKS (Mankichi Kanjo System) là phần mềm kế toán hoàn toàn tương thích với hệ thống kế toán của Việt Nam VAS (Vietnam Accounting System), đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về kế toán quốc tế.

 

Eyecatch

ĐẶC TRƯNG CỦA MKS

 1. MKS hỗ trợ đa ngôn ngữ (Nhật, Anh, Việt).
 2. MKS có thể xuất tất cả các thông tin kế toán ở định dạng Excel. Ngoài ra, do có thể đính kèm dữ liệu trực tiếp vào email từ màn hình quản lý nên có thể đối chiếu toàn bộ số liệu kế toán bên Việt Nam tại trụ sở chính bên Nhật.
 3. MKS có thiết kế đơn giản và thân thiện với người dùng. Mỗi quy trình “Đăng ký thông tin khởi tạo”, “Nghiệp vụ hàng ngày”, “Xử lý hàng tháng”, “Quyết toán” đều được hệ thống hóa, thiết kế layout dễ hiểu.
 4. MKS có thể được liên kết với TPiCS và Easy GA.

CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA MKS

 1. Quản lý hệ thống và danh mục
 2. Hạch toán giao dịch
 3. Quản lý Tài sản cố định/Chi phí trả trước
 4. Quản lý khoản phải thu/khoản phải trả
 5. Quản lý sổ kế toán
 6. Khóa sổ
 7. Báo cáo tài chính
 8. Kê khai thuế VAT

CÁC OPTION CỦA MKS

 1. Tính toán chênh lệch tỉ giá
 2. Lãi Lỗ theo BP
 3. Báo cáo thêm
 4. Ngân hàng trực tuyến
 5. Xuất hóa đơn VAT/Liên kết hóa đơn điện tử
 6. Quản lý kho
 7. Ngân sách
 8. Import dữ liệu từ file excel
 9. Mua hàng

Ngoài ra MKS còn có các tính năng sau:

 1. Cải tiến và tùy chọn mở rộng, có khả năng điều chỉnh phần mềm theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ: Chỉnh sửa báo cáo tài chính sao cho giống với báo cáo tài chính ở trụ sở chính ở Nhật Bản.
 2. Liên kết với phần mềm quản lý sản xuất “Easy-Factory”: nhập thông tin quản lý sản xuất (thông tin kho, thông tin hồ sơ sản xuất,…) vào MKS và tính giá thành sản xuất sản phẩm.
 3. Liên kết với phần mềm quản lý nhân sự / kế toán tiền lương “Easy-GA”:  nhập thông tin tính lương từ Easy GA vào MKS.

※Phần mềm kế toán “MKS” là viết tắt của Mankichi Kanjo System