PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Cdg Blog Post Image 02 2

SOLPAC VIỆT NAM cung cấp dịch vụ phát triển hệ thống liên quan đến quản lý sản xuất theo các hình thức sau:

  1.  Chỉnh sửa, thêm chức năng theo yêu cầu của khách hàng bằng các hệ thống Add-on.
  2. Phát triển phần mềm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Sơ lược quy trình phát triển hệ thống

đã Hdr

chúng tôi có kinh nghiệm phát triển hệ thống như:

Và còn hơn thế nữa!