multibook – PHẦN MỀM KẾ TOÁN QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Multibook PhẦn MỀm KẾ ToÁn QuẢn LÝ ToÀn DiỆn

Dịch vụ ERP và kế toán đám mây của multibook là giải pháp mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề cả trụ sở chính Nhật Bản và các công ty con ở nước ngoài gặp phải!

Tối ưu hóa đầu tư hệ thống tùy thuộc vào quy mô cơ sở

Các công ty con có doanh số bán hàng đáng kể sẽ áp dụng ERP quy mô lớn giống như trụ sở chính tại Nhật Bản, trong khi các cơ sở vừa và nhỏ sẽ áp dụng multibook, hiện thực hóa việc quản lý kinh doanh của tập đoàn với khoản đầu tư hệ thống phù hợp phụ thuộc vào quy mô cơ sở!

Không cần thao tác thủ công – tập trung vào phân tích nghiệp vụ và đẩy nhanh kế toán tổng hợp

Báo cáo tình hình kinh doanh của các cơ sở có thể được tạo ngay sau khi hoàn tất việc ghi sổ, cho phép người quản lý tại trụ sở chính tập trung vào nghiệp vụ  phân tích! Hơn nữa, quy trình kế toán tổng hợp sẽ được tối ưu hóa, cải tiến và tăng tốc!

Thực hiện hoạt động kế toán nội bộ một cách dễ dàng bất kỳ lúc nào

Thực hiện hoạt động kế toán nội bộ một cách dễ dàng! Thực hiện ghi sổ kế toán hàng ngày trong khi nhận được đánh giá và lời khuyên từ một công ty kế toán thông qua dịch vụ đám mây.

Tăng cường quản trị các công ty con ở nước ngoài với đầy đủ tính năng hỗ trợ kiểm soát nội bộ

Sử dụng multibook – được trang bị các tính năng hỗ trợ kiểm soát nội bộ, quản lý phân quyền và quản lý nhật ký – để cải thiện việc quản lý các công ty con ở nước ngoài theo tiêu chuẩn IPO!

Xây dựng môi trường không xảy ra gian lận

Nắm bắt chi tiết các giao dịch được thực hiện bởi nhân viên bằng tiếng Nhật nhờ tính năng dịch mô tả của multibook và hiển thị danh sách giao dịch đáng ngờ với chức năng cảnh báo. Người quản lý giám sát tất cả các giao dịch và tạo văn hóa ngăn chặn gian lận!

Quản lý tập trung các nghiệp vụ thông qua một hệ thống – loại bỏ sự không nhất quán và nhập hai lần

Các bút toán kế toán được ghi chép tự động theo sự di chuyển của hàng hóa nên không cần phải ghi kép mà số dư sổ sách luôn khớp!
Nâng cao trình độ quản lý thông tin cho cả logistics và kế toán!

Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng phần mềm cục bộ

Hiện thực hóa hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ, cải thiện kiểm soát nội bộ theo yêu cầu pháp lý địa phương của mỗi quốc gia và tối ưu hóa các báo cáo của trụ sở chính thông qua các tính năng đầu vào và đầu ra của Excel!

Không cần nhân viên hệ thống – đơn giản hóa việc thay đổi nhân sự giữa các công ty con ở nước ngoài

Dịch vụ đám mây không yêu cầu nhân viên hệ thống tại mỗi công ty con ở nước ngoài! Hơn nữa, multibook sẽ chuẩn hóa các hoạt động và hệ thống của toàn tập đoàn, đơn giản hóa việc thay đổi nhân sự giữa các công ty con ở nước ngoài.

Các tính năng của multibook

multibook là dịch vụ độc nhất về kế toán và ERP đám mây

trong việc quản lý công ty con ở nước ngoài.

Tính năng 1

Hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ – vận hành thoải mái cho trụ sở chính và các công ty con ở địa phương

 • Các tùy chọn hiển thị hệ thống bao gồm 12 ngôn ngữ* cho phép nhân viên địa phương vận hành nó một cách dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ sẽ được xóa bỏ vì trụ sở chính có thể xem hệ thống bằng tiếng Nhật.
 • Các công việc rườm rà sẽ được loại bỏ nhờ hỗ trợ đa tiền tệ, cho phép hạch toán bằng nội tệ và chuyển đổi tiền tệ. Trụ sở chính có thể kiểm tra tình hình giao dịch toàn cầu bằng đồng yên.
 • Hỗ trợ nhiều sổ tài khoản cho phép điều chỉnh giữa chuẩn mực kế toán địa phương và chuẩn mực kế toán Nhật Bản (hỗ trợ IFRS). Việc so sánh sự khác biệt được đơn giản hóa tại trụ sở chính sẽ góp phần tối ưu hóa các biện pháp kiểm toán.
Multibook Cloud Based Accounting And Erp Service
Tạo tài liệu bằng nội tệ và 12 ngôn ngữ*
(*Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Miến Điện, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung (Phồn thể và giản thể), tiếng Indonesia)
Điều chỉnh giữa chuẩn mực kế toán của trụ sở chính và các công ty con ở nước ngoài

Tính năng 2

Quản lý thông tin tập trung cho nhiều công ty con – tất cả các mô-đun tự động liên kết và tạo các mục với kế toán

 • Quản lý tập trung thông tin cho tất cả các công ty thuộc tập đoàn có trụ sở ở nước ngoài.
 • Các tài liệu ghi nhận về hậu cần, tài sản cố định, tài sản thuê và hoàn trả chi phí được tự động ghi vào sổ kế toán theo thời gian thực, loại bỏ nhu cầu nhập liệu kép và thực hiện tối ưu hóa hoạt động.
Multibook Cloud Based Accounting And Erp Service

Tính năng 3

Tăng cường kiểm soát nội bộ từ góc độ trụ sở chính – hiện thực hóa công tác quản lý doanh nghiệp và tối ưu hóa hoạt động kế toán tổng hợp

 • Hạn chế các tính năng theo quyền của người dùng. Tăng cường kiểm soát nội bộ thông qua phê duyệt tài liệu và báo cáo tài chính.
 • Đi sâu từ báo cáo tài chính đến các tài liệu riêng lẻ. Phiếu thưởng có thể được đính kèm vào từng tài liệu và mô tả được dịch tự động (sang ngôn ngữ đăng nhập) để hiển thị hoàn chỉnh.
 • So sánh từng công ty con bằng cách sử dụng tính năng báo cáo tài chính tập đoàn. Các giải thích và tài liệu bổ sung có thể được đính kèm vào từng dòng mục (doanh thu, chi phí, v.v.) của PL/BS, do đó không cần phải liên lạc qua email riêng.

Multibook Cloud Based Accounting And Erp Service
 • Nắm bắt rõ ràng “hiện tại” của tất cả các doanh nghiệp và công ty con ở nước ngoài với Quản lý Buồng lái.
 • Tối ưu hóa hoạt động kế toán hợp nhất bằng cách liên kết với các hệ thống kế toán hợp nhất (DIVA và BTrex).

Tính năng 4

Đáp ứng yêu cầu của từng quốc gia – mang lại sự an tâm cho người dân địa phương

 • Đáp ứng yêu cầu địa phương của mỗi quốc gia.
 • Sử dụng làm phần mềm kế toán cho các công ty con ở nước ngoài.

Ví dụ về hỗ trợ yêu cầu cho Việt Nam

Yêu cầu Tính năng multibook
Accounting Documents Voucher for Vietnam Journal Voucher for Vietnam
Tính năng liên kết hóa đơn điện tử Electronic Invoice (Outbound)
Electronic Invoice (Inbound)
VAT Report FORM VAT Report

Tính năng 5

Liên kết với hệ thống khác

 • Có sẵn các tính năng liên kết bao gồm hệ thống kế toán hợp nhất và hệ thống quản lý sản xuất.
 • Tính năng liên kết hiện đang được nâng cao (chấp nhận yêu cầu liên kết với các hệ thống cụ thể!)
Multibook Cloud Based Accounting And Erp Service
 • Ngoài tính năng quản lý hàng tồn kho của hệ thống ERP, tính năng quản lý kho phân phối của Logizard ZERO cho phép quản lý hàng tồn kho thực tế theo thời gian thực chính xác thông qua đám mây; do đó, sản phẩm có thể dễ dàng được theo dõi về vị trí lưu trữ trong kho, chi tiết sản phẩm, số lượng và tình trạng (hạng nhất, hạng hai, v.v.).
Multibook Cloud Based Accounting And Erp Service