TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MANKICHI QUẢN LÝ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG

MỤC ĐÍCH

Tinh giảm biên chế và tránh gian lận thời gian.
Lĩnh vực hoạt động : Doanh nghiệp sản xuất, chế tạo
Số nhân viên : 1000 Nhân viên
Vận hành : 2 ca (14:00 Đổi ca)
Thiết bị nhận diện vân tay : VT600 của Vigilance (Sử dụng 3 máy, Đăng ký vân tay: 4ngón)

Z3511217534978 E3e5ff777610c4bb12e7c4883bdfe2d9

HIỆU QUẢ

  1. Tránh được gian lận về thời gian làm việc.
  2. Điểm danh xác nhận nhân viên, giảm bớt thời gian tính lương.
  3. Loại bỏ tính toán sai tiền lương, giảm khiếu nại.
  4. Trước đây việc xử lý tiền lương mất 10 ngày, nay chỉ mất 4 5 ngày
  5. Đảm bảo trả lương đúng hạn.