TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KẾ TOÁN MANKICHI

SƠ LƯỢC HỆ THỐNG

Z3481500155265 B51ddd42cad111f54b654ba59944c869

KẾT QUẢ

Cho tới hiện nay, các dữ liệu trong quá trình sản xuất được nhập và gửi cho chính phủ Việt Nam đều phải tạo thủ công mẫu báo cáo dành cho chính phủ Việt Nam.
Việc tạo ra những mẫu đó mất nhiều thời gian và cũng có thể phát sinh lỗi khi nhập dữ liệu.
Với việc triển khai gói ứng dụng phần mềm kế toán Mankichi, các mẫu báo cáo dành cho chính phủ Việt Nam sẽ tự động được tạo ra dự theo dữ liệu đã được đăng kí vào và có thể thực hiện được việc phiên dịch, giảm thiểu thời gian cũng như giảm được những lỗi do nhập liệu thủ công.